Ara
  • Prof.Dr. Handan Ankaralı

Veri Bilimi ve Sunduğu HizmetlerSon birkaç yıldır adını sıkça duyduğumuz bilim alanlarından birisi de “Veri Bilimi = Data Science” dir. Bu bilim dalı, her ne kadar yeni bir yüz ve adlandırma ile karşımıza çıkmış olsa da, veriyi anlamlı hale getirmeye dayalı çalışmalar yapan mevcut birçok bilim dalını bünyesinde taşır. Veriyi anlamlandırmak; biyoloji, sağlık bilimleri, ekonomi, sosyal bilimler, psikoloji, pazarlama, turizm gibi birçok uygulamalı bilim için kaçınılmaz bir sondur. Aksi halde değerli bir kanıt olarak sunabilecekleri bilimsel çalışmalar üretemezler, insanlığı inandıracak deliller öne süremezler ve böylece hızla değişen ve dönüşen dünyaya adapte olamazlar.


Bilim bir bütündür ancak günümüzde keşif niteliği taşıyan bilgi ve inovasyonlar derinlerde gizlendiği için belirli alanlarda derinlemesine yoğun çalışmalar yapmak gerekir. Ancak bu süreçte, alanı ile ilgili disiplinlerle işbirliği yapmak ve çalışmak büyük önem taşır. Veri bilimi öyle bir bilimdir ki, kanıt niteliği taşıyacak her çalışmada veya biriken bilgiden yola çıkarak inovasyon üretecek her araştırmada kilit rolü oynar.


Veri bilimi; teorik ve uygulamalı istatistik ve matematik gibi temel bilimlerin ürettiği prensipleri, metotları ve bilgisayar bilimlerinin ürettiği hesaplama araçları ve algoritmaları kullanan, uygulamalı bilimlerden de hipotez ve veri temin ederek ürün ortaya çıkaran, ileriye dönük projeksiyonlar yapan, tanı araçları geliştiren, veri kümesindeki paternleri ortaya koyan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Hatta adına her platformda rastladığımız “Yapay Zeka” ürünleri de, veri bilimcilerin çalışma alanlarından birisi olup, bu kapsamda insan yaşamını kolaylaştırıcı ürünler geliştirilmektedir. Kısmi olarak bu görevleri, Uygulamalı Matematik, Biyoistatistik, Biyometri, Biyoinformatik, Hesaplamalı Biyoloji, Ekonometri, Psikometri, Bilgisayar Mühendisliği bilim dalları da üstlenmiş olsa da, günümüzde verinin devasa boyutlara ulaşması, çok çeşitli kaynaklardan farklı şekillerde temin edilmesi, gerçek zamanlı olabilmesi, yararlı ve yararsız bilgileri içerebilmesi gibi birçok nedenlerle söz konusu bilim dalları, bazı problemlerin çözümünde veya çözümlerin ürüne dönüştürülmesinde yetersiz kalabilmektedir. Çok geniş kitlelere genellenebilir ürünler ise büyük verilerle mümkündür.Veri bilimcilerin sunacağı hizmetler ana hatlarıyla şöyle kategorize edilebilir:

· Veri temizleme, eksik verileri tahmin etme, görsel ve tanımlayıcı özet bilgiler sunma

· Bilimsel çalışmalarda kritik öneme sahip olan örneklem genişliği, örnekleme yöntemi, veri analizi, sonuçların raporlanması gibi aşamalarda aktif rol alma

· Binlerce özellik içeren genetik ve mikrobiyota verilerinden anlamlı bilgiler keşfi

· İlaç keşfi

· Reklam ve pazarlama sektörü için piyasa analizleri gerçekleştirme

· Tahmin modelleri geliştirme

· Hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılabilecek ön tanı-tedavi araçları geliştirme

· Çok çeşitli amaç ve hizmet sektörleri için çeşitli Yapay zeka ürünleri geliştirme


Bu hizmetler detaylandırıldığında veri bilimcinin, çalışma sahasının çok geniş olduğu ve içinde bulunduğu disiplinler arası çalışmalarda kritik bir rol üstlendiği görülür.Prof.Dr. Handan Ankaralı

Datasurgery, Co-CEO

41 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör